Conectori în limba germană

         

Conectorii sunt acele cuvinte care leagă propoziţiile sau cuvintele între ele (Vreau să învăţ germană cu profesorul acesta, însă nu am timp.) Cu este aici o prepoziţie, iar însă o conjuncţie.

De ce avem nevoie de conectori?

Ei bine, ei nu doar leagă propoziţiile în mod semantic şi sintactic, ci au o însemnătate mai profundă, de sens.

Din experienţa mea de interpret pot spune că aceste mici cuvinţele sunt esenţiale pentru urmarirea firului logic al unei întamplări, pentru deducerea faptelor şi informaţiilor dintr-un discurs politic, pentru înţelgerea evenimentelor tip cauză-efect atunci când vine vorba de un discurs de economie, pentru o corecta înţelegere în sine a oricărui mesaj articulat, mai lung de o propoziţie.

În germană, spre deosebire de celelalte limbi latine, ori slave, ori chiar anglo-saxone, anumiţi conectori (conjuncţii) pot cere verbului să meargă la finalul propoziţiei.

Astfel, când veţi vedea cuvinte de tipul “weil”(pentru că, conjuncţie) veţi şti să căutaţi în propoziţia ce urmează verbul abia la sfârsştul propoziţiei.

Astfel, anumiţi conectori(în mare parte conjuncţii) devin esenţiali în stabilirea relaţiilor dintre două propoziţii şi de aceea este important să îi ştim bine atunci când învăţăm o limbă străină.

Conectorii sunt  conjuncţii sau prepoziţii, fiecare determinând un alt tip de structură.În general, prepoziţiile leagă elementele unei propoziţii iar conjuncţiile leagă propoziţiile între ele.Destul de simplu, nu?Exact ca în limba română.

Spre deosebire de conjuncţii, prepoziţiile nu schimbă ordinea cuvintelor în propoziţie, însă mai mereu determină cazul substantivului sau al pronumelui pe langă care stă. Astfel, prepoziţiile stabilesc ce relaţie are cuvântul pe care îl determină cu celelalte elemente ale propoziţiei (cu, fără, pentru, de la) şi este esenţial să le ştim foarte bine.

În germană, câteva cuvinte pot fi şi conjuncţii şi prepoziţii, şi ne dăm seama de funcţia lor prin determinarea rolului pe care îl îndeplinesc. Dacă leagă două propoziţii vor fi conjuncţii, dacă leagă elementele unei propoziţii vor fi prepoziţii.

Ich esse Hot dog, seit ich in Amerika bin. (Mănânc hot dog din moment ce sunt în America.) Vs Ich esse seit eine Stunde ein Hot dog(Mănânc un hot dog de o oră).

Cuvintele din engleză before şi after au şi ele corespondenţii lor în germană, însă puţin modificate: nachdem şi bevor vor fi conjuncţii, iar nach şi vor vor fi prepoziţii.

Câteva exemple de conjuncţii coordonatoare(ce nu modifică poziţia verbului).

und And
denn because
sondern but (rather)
aber but
oder or
beziehungsweise or, or more precisely
allein [rare] but (unfortunately)
doch but, however
jedoch but, however

Câteva exemple de conjuncţii subordonatoare(ce modifică poziţia verbului, ducându-l la finalul propoziţiei).

bevor Before
   
ehe Before
nachdem After
während during, while, whereas
seit, seitdem since (for time, not for “because”)
bis until, by
als when (past events)
wenn when (pres. & fut.), whenever, if
wann when (questions only)
obwohl although [can also use obgleich[less common] and obschon[least common]]
als ob, als wenn, als as if
solange as long as
sooft as often as (whenever)
sobald as soon as
da Because
weil Because
indem by …-ing
wenn if, when
ob whether, if [use only if you could say “whether” in English]
falls in case, if
um…zu in order to
damit so that
so dass so that
dass That

Şi câteva exemple de conjuncţii formate din două părţi:

entweder…oder either…or
weder…noch neither…nor
sowohl…als auch both…and
einerseits…andererseits on one hand…on the other hand
bald…bald sometimes…sometimes
mal…mal sometimes…sometimes

1 (1)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *