Continually vs. Continuously

Care este diferenţa?

Limba engleză este plină de cuvinte asemănătoare în sens dar şi în modul în care se pronunţă. Multe dintre aceste cuvinte sunt clasificate ca omofone, dar nu toate se încadrează corespunzător.

Cele două cuvinte din prezentul articol – continually şi continuously, deşi nu sunt omofone, sunt similare. Ȋn plus, şi sensul lor este oarecum asemănător, ceea ce face totul mai confuz pentru receptor.

Dar, ca în majoritatea cazurilor, odată ce înţelegi diferenţa, este foarte uşor să alegi forma corectă.

Când folosim continually?

Continually este un adverb. Adjectivul care îi corespunde este continual. Cele două cuvinte – continually şi continual se folosesc pentru a specifica durata activităţilor care revin frecvent sau în mod regulat sau care se petrec discontinuu.

Exemplu:

  • The continual bang of thunder during the storm kept me awake.
  • The employee-training manual is continually being updated.

Continually şi continual accentuează de fapt anumite evenimente repetitive, între care există o pauză.

Ȋn primul exemplu menţionat mai sus, sunetul tunetului este continual– se aude din nou şi din nou, cu mici pauze.

Continuous-or-Continual-synonym

Când folosim continuously?

Continuously este un adverb. Adjectivul care îi corespunde este continuous. Continuously şi continuous sunt şi ele folosite pentru a exprima durata activităţilor, dar în acest caz, activităţile sunt neîntrerupte în timp, succesive, continue.

Exemplu:

  • She spoke continuously for 20 minutes and then took questions from the audience.
  • The baby let out a continuous shriek the entire time I held her.

Continuously şi continuous accentuează faptul că anumite evenimente se petrec continuu şi fără întreruperi.

Ȋn al doilea exemplu menţionat mai sus, copilul a plâns întreaga perioadă de timp cât a fost ţinut în braţe, nu a existat nici un moment de linişte.

Continuously-Synonym

Greşeli des întâlnite când folosim continual sau continuous

De cele mai multe ori, îl folosim pe continuous în loc de continual.

Exemplu:

  • Continuous interruptions before a performance often means having to warm up all over again.

SHOULD BE

  • Continual interruptions before a performance often means having to warm up all over again.

Daca întreruperile erau într-adevar continuous, nu ar fi fost timp de reîncălzire întrucât întreruperile nu ar fi încetat decât în momentul începerii spectacolului.

Există posibilitatea de a folosi continuously în loc de continually şi invers?

Ȋn timp ce ambele cuvinte pot avea sensul de “nonstop” sau “neincetat”, acestea accentuează lucruri diferite, prin urmare au sensuri diferite.

Continuous-versus-Continual

Ţine minte diferenţa!

Acest truc simplu te va ajuta să iei decizia corectă.

Un lucru este continual (continually) daca este frequent, recurring, recurrent şi intermittent. Continually, recurring şi intermittent au consoană dublă!

O activitate este continuous (continuously) dacă este steady, sustained şi ceaseless. Toate aceste cuvinte conţin litera “s”. De asemenea, continuous se termină cu “ous”; gândeşte-te că acel “ous” este prescurtare pentru “one uninterrupted sequence”!

 

Fluent în 4 luni
Gratuit! Afla cum sa atingi fluenta in doar 4 luni.

2 (1)

Dă share la acest articol pe Facebook și primești 20 puncte.
Dă share la acest articol pe LinkedIn și primești 30 puncte.

  • Când ajungi la 980 de puncte ai câștigat automat un AVT Optimal Performance.
  • Când ajungi la 1200 de puncte ai câștigat automat un AVT Business Focus.share-like-crazy-get-to-the-top

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *