Natalie Portman ( Franceza, Japoneza, Germana, Spaniola, Ebraica) Shakira (engleza, portugheza, spaniola, italiana), Leonardo DiCaprio (engleza, germana, italiana) Sandra Bullock (engleza, germană) Johny Depp ( engleza, germana). Sa