Although vs Though

 Although vs Though

“Although I like him, I could never marry him.” Vs “Though I like him, I could never marry him”.

O traducere aproximativă(deoarece ştim probabil deja că nicio traducere nu poate păstra perfect toate nuanţele unei propozitii, atât timp cat ea este făcută după principiul “Cuvânt pentru cuvânt”(Word for Word) , ar fi:

Deşi/Cu toate că ţin la el,niciodată nu m-aş putea mărita cu el.

În principiu, nu exista nicio diferenţă între “although” şi “though”, numai că “although “este ceva mai pretenţios.

cambridge-si-ielts

Există însă şi anumite situaţii în care putem folosi numai “though”.Mai exact, în construcţii fixe precum”even though”, care în traducere ar avea un sens mai puternic decât “although”/”though”:”chiar dacă”.

As though” ar putea fi tradus din engleză în engleză ca “as if”, iar în româna traducerea ar suna în felul următor:”Ca şi cum”,”de parcă”.Va voi da şi un exemplu: She behaves as though/as if she knew everything.->Se poartă ca şi cum/de parcă ar şti totul.

Cel de-al treilea exemplu în care putem folosi doar “though” este atunci când cuvântul apare la sfârşitul propoziţiei.I could never agree with him.I like him, though./Niciodată nu voi fi de aceeasi părere ca el.Şi totuşi ţin la el.

În final, aş mai vrea să vă ofer încă o variantă care înseamnă exact acelaşi lucru, şi poate fi folosită la alegere, alternând poate uneori formele utilzate într-un  mesaj mai lung:

In spite of/Despite of

I like him bun in spite of this/despite this, I couldn’t marry him.

Tin la el, dar in ciuda acestui fapt nu m-as putea marita cu el.

Dupa cum puteţi vedea, diferenţa dintre cele doua cuvinte este mai mult legată de context decât de traducerea propriu-zisă, iar expresiile fixe sunt cele care fac cu adevărat diferenţa dintre cele doua forme.Though se combină adesea în structuri mai ample, pe când although este de sine stătător.

Fluent în 4 luni
Click aici pentru a deveni fluent în Engleză

Dă share la acest articol pe Facebook și primești 20 puncte.
Dă share la acest articol pe LinkedIn și primești 30 puncte.

  • Când ajungi la 980 de puncte ai câștigat automat un AVT Optimal Performance.
  • Când ajungi la 1200 de puncte ai câștigat automat un AVT Business Focus.

share-like-crazy-get-to-the-top

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *